Delden Advies - diverse kleuren banner

Moderne arbeidsvoorwaarden
& beter overleg


Contact opnemen

Stichting EFT Nederland

Stichting EFT Nederland

Procesbegeleider van het bestuur bij het ontwikkelen van de strategie

Opdrachtgever: Bestuur Stichting EFT Nederland

Periode: 2015 en 2017
Project beschrijving:

Voor Stichting EFT Nederland zijn twee zogenaamde koerssessies verzorgd. In deze sessies is de meerjarenkoers van de stichting bepaald voor de komende jaren. In 2017 is een visiedag begeleid,

“Peter van Delden is een nauwgezette, taakgerichte procesbegeleider die in zeer korte tijd helder krijgt wat de belangrijkste punten zijn. Zijn stijl is down to earth maar zeer to the point. In kleine woorden kan hij heel veel zeggen. In beperkte tijd begeleidt hij een traject tot concreet resultaat.”


Karin Wagenaar, Voorzitter Stichting EFT Nederland