banner.jpg

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

Workshops arbeidsvoorwaarden

In één dagdeel duidelijk krijgen wat je met arbeidsvoorwaarden, beloning of het overleg daarover wil, waarom je dat wil en wat realistische vervolgstappen zijn. Daar gaat het om in onze workshops die we al voor 30 verschillende opdrachtgevers hebben verzorgd.


De workshop geeft inzicht en overzicht, laat zien hoe beter gestuurd kan worden op arbeidsvoorwaarden, beloning of het overleg daarover, geeft een aanzet voor het beleid en bespreekt in hoofdlijnen het vervolg.


In de workshop wordt gerichte informatie gegeven. Die informatie wordt steeds besproken en vertaald naar wat de organisatie wil. We besteden daarnaast aandacht aan het proces dat nodig is om het met elkaar (met de werkgever, de ondernemingsraad of vakbonden) eens te worden en aan het verkrijgen van draagvlak bij leidinggevenden en medewerkers voor de veranderingen.


Drie workshops

We bieden de volgende workshops aan:

Voor wie

De workshops zijn bestemd voor beslissers en onderhandelaars over arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • Raden van Bestuur
 • Directies en managementteams
 • Onderhandelingsdelegaties van werkgevers en vakbonden
 • Directeuren HRM / Hoofden HRM
 • Gezamenlijke cao partijen
 • Ondernemingsraden
 • HR teams

Meer informatie

Workshop arbeidsvoorwaardenbeleid

Workshop beloningsbeleid

Workshop overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden


Aanvragen workshop op maat

Iedere workshop stellen we samen aan de hand van de specifieke situatie van uw organisatie. Indien u deze workshop wilt aanvragen, neemt u dan contact met ons op.


Workshop arbeidsvoorwaarden

Ervaring

Wij hebben voor de volgende opdrachtgevers maatwerk workshops arbeidsvoorwaarden verzorgd:


 • ViCompany (workshop beloningsbeleid) (2017)
 • InWork (workshop beloningsbeleid) (2017)
 • CNV Connectief (voor het management en voor de kadergroep) (2016)
 • ANWB Reizen (2015)
 • Sentia (2015)
 • BOR Randstad Groep (2015)
 • Cao partijen Cao Gezondheidscentra (2014) (over modernisering van de cao)
 • OR Kempen & Co (2014)
 • OR Van Lanschot (2014)
 • FBZ (2012)
 • LAD (2012) (over onderhandelen over arbeidsvoorwaarden)
 • CNV Publieke Zaak (2012)
 • OR VAR (over harmonisatie arbeidsvoorwaarden) (2012)
 • Abvakabo FNV (2010)
 • ABN AMRO Hypotheken Groep (2010 over harmonisatie arbeidsvoorwaarden, 2008 over cao onderhandelingen, 2005 over arbeidsvoorwaardenbeleid)
 • GGN (2009)
 • De Heus Voeders (2008)
 • Uneto / VNI (2007)
 • FWM (Federatie Werkgeversorganisaties Metaal & Techniek) (2007, 2000, 1999)
 • DSB Bank (2006)
 • Van Lanschot Bankiers (2005)
 • Ariane Adviseurs in verkeer en vervoer (2004)
 • ADP (2004)
 • FNV Formaat (2004)
 • FNV Bouw (2003, 2001)
 • Arbodienst ABN AMRO (2002)
 • SOS International (2001)
 • SLS (woningcorporatie) (2001)
 • Innova (ingenieursbureau) (2001)
 • Honig Merkartikelen (2000)
 • Rijswijk Wonen (2000)