banner.jpg

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

Workshops arbeidsvoorwaarden en overleg

In één dagdeel duidelijk krijgen wat je met arbeidsvoorwaarden, beloning of het overleg daarover wil, waarom je dat wil en wat realistische vervolgstappen zijn. Daar gaat het om in onze workshops die we al voor bijna 40 verschillende opdrachtgevers hebben verzorgd.


De workshop geeft inzicht en overzicht, laat zien hoe beter gestuurd kan worden op arbeidsvoorwaarden, beloning of het overleg daarover, geeft een aanzet voor het beleid en bespreekt in hoofdlijnen het vervolg.


In de workshop wordt gerichte informatie gegeven. Die informatie wordt steeds besproken en vertaald naar wat de organisatie wil. We besteden daarnaast aandacht aan het proces dat nodig is om het met elkaar (met de werkgever, de ondernemingsraad of vakbonden) eens te worden en aan het verkrijgen van draagvlak bij leidinggevenden en medewerkers voor de veranderingen.


Drie workshops

We bieden de volgende workshops aan:


 • Workshop arbeidsvoorwaardenbeleid, over arbeidsvoorwaarden die passen bij wat je als organisatie bent en wilt zijn, en daarnaast onder meer over: werkgeversmerk en arbeidsvoorwaarden, beloningsbeleid en Het Nieuwe Belonen, duurzame inzetbaarheid, balans werk-privé, benefit budget en overleg over arbeidsvoorwaarden.
 • Workshop beloningsbeleid, over beloning die past bij wat je als organisatie bent en wilt zijn, en daarnaast onder meer over keuzes in beloningsbeleid, Het Nieuwe Belonen en het nieuwe beoordelen, beloningscriteria en over de boodschap van je huidige en toekomstige beloningssysteem.
 • Workshop overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, over peilers voorgoed overleg, belangen en achterbannen, het onderhandelen volgens het flipperkastmodel veranderen in samen overleggen, vuistregels voor goed overleg en valkuilen bij onderhandelingen. Daarnaast oefening d.m.v. een praktische casus.      


Voor wie

De workshops zijn bestemd voor beslissers en onderhandelaars over arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • Raden van Bestuur
 • Directies en managementteams
 • Onderhandelingsdelegaties van werkgevers en vakbonden
 • Directeuren HRM / Hoofden HRM
 • Gezamenlijke cao partijen
 • Ondernemingsraden
 • HR teams

Meer informatie

Workshop arbeidsvoorwaardenbeleid

Workshop beloningsbeleid

Workshop overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden


Aanvragen workshop op maat

Iedere workshop stellen we samen aan de hand van de specifieke situatie van uw organisatie. Indien u deze workshop wilt aanvragen, neemt u dan contact met ons op.


Workshop arbeidsvoorwaarden

Ervaring

Wij hebben voor de volgende opdrachtgevers maatwerk workshops verzorgd:


 • Gemeente Arnhem (workshop overleg over rechtspositie voor werkgeversdelegatie en voor werknemersdelegatie GO) (2018)
 • Quintop Management consultants (workshop overleg over arbeidsvoorwaarden) (2018)
 • Noordhoff Uitgevers (workshop arbeidsvoorwaardenbeleid voor directie/MT en voor de OR) (2018)
 • Provincie Utrecht (workshop overleg over rechtspositie t.b.v. de werknemersdelegatie GO) (2018)
 • OCLC (workshops arbeidsvoorwaardenbeleid voor directie/MT en voor de OR) (2017-2018)
 • Amnesty International (workshops arbeidsvoorwaardenbeleid voor directie/MT en voor de OR) (2017)
 • CfPB (workshop arbeidsvoorwaardenbeleid voor alle medewerkers) (2017)
 • ViCompany (workshop beloningsbeleid) (2017)
 • Provincie Gelderland (voor Directie/HR en voor de OR) (overleg en onderhandelen over rechtspositie) (2017)
 • InWork (workshops arbeidsvoorwaardenbeleid en beloningsbeleid) (2017)
 • CNV Connectief (voor het management en voor de kadergroep) (2016)
 • VGN (voorbereiding cao overleg) (2016)
 • OR Van Lanschot (arbeidsvoorwaardenbeleid) (2016 en 2014)
 • ANWB Reizen (arbeidsvoorwaardenbeleid) (2015)
 • Sentia (arbeidsvoorwaardenbeleid) (2015)
 • BOR Randstad Groep (arbeidsvoorwaardenbeleid) (2015)
 • Cao partijen Cao Gezondheidscentra (2014) (over modernisering van de cao)
 • OR Kempen & Co (arbeidsvoorwaardenbeleid) (2014)
 • FBZ (2012)
 • LAD (2012) (over onderhandelen over arbeidsvoorwaarden)
 • CNV Publieke Zaak (2012)
 • OR VAR (over harmonisatie arbeidsvoorwaarden) (2012)
 • Abvakabo FNV (2010)
 • ABN AMRO Hypotheken Groep (2010 over harmonisatie arbeidsvoorwaarden, 2008 over cao onderhandelingen, 2005 over arbeidsvoorwaardenbeleid)
 • GGN (2009)
 • De Heus Voeders (2008)
 • Uneto / VNI (2007)
 • FWM (Federatie Werkgeversorganisaties Metaal & Techniek) (2007, 2000, 1999)
 • DSB Bank (2006)
 • Van Lanschot Bankiers (2005)
 • Ariane Adviseurs in verkeer en vervoer (2004)
 • ADP (2004)
 • FNV Formaat (2004)
 • FNV Bouw (2003, 2001)
 • Arbodienst ABN AMRO (2002)
 • SOS International (2001)
 • SLS (woningcorporatie) (2001)
 • Innova (ingenieursbureau) (2001)
 • Honig Merkartikelen (2000)
 • Rijswijk Wonen (2000)