Delden Advies - diverse kleuren banner

Moderne arbeidsvoorwaarden
& beter overleg


Contact opnemen

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Wanneer organisaties verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten hebben, is harmonisatie van arbeidsvoorwaarden vaak nuttig, want:

 • Voor gelijk werk zijn er dan gelijke arbeidsvoorwaarden, dus geen scheve gezichten in de organisatie
 • De samenwerking binnen teams tussen collega's die hetzelfde werk doen wordt beter
 • De interne personele mobiliteit wordt gemakkelijker
 • Het arbeidsvoorwaardenpakket wordt transparanter en meer up-to-date
 • Er kan beter gestuurd worden op de kosten
 • De administratieve last wordt kleiner en dus goedkoper en er is minder kans op administratieve fouten
 • Het wordt gemakkelijker om naar één gezamenlijke bedrijfscultuur toe te groeien.


Onze aanpak van harmonisatie

Bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden hanteren we een ontwerpaanpak, zie ook het stappenplan hieronder.


We starten met het bepalen van gezamenlijke uitgangspunten voor de harmonisatie. Vervolgens maken we een inventarisatie van de bestaande arbeidsvoorwaarden. 


Op basis van de uitgangspunten ontwerpen we voor elke groep van samenhangende regelingen nieuwe arbeidsvoorwaarden op hoofdlijnen. Daarbij laten we ook zien wat de verschillen met de huidige arbeidsvoorwaarden zijn. 

Afhankelijk van die verschillen ontwerpen we voorstellen voor harmonisatiemaatregelen. Daarbij maken we een globale inschatting van de kosten en besparingen.


Wanneer overeenstemming is over de hoofdlijnen en harmonisatiemaatregelen, volgt de verdere uitwerking en implementatie.


Belangrijk bij onze aanpak is dat we niet alleen veel aandacht besteden aan de inhoud, maar ook aan het proces om het samen (met OR, vakbonden, medewerkers) eens te worden.


Onze aanpak heeft ten opzichte van meer traditionele benaderingen als voordelen:

 • Meer overzicht
 • Kortere doorlooptijd
 • Meer sturing op het harmonisatietraject
 • Bloedgroependiscussies kunnen omzeild worden
 • Lagere harmonisatiekosten
 • Meer draagvlak en minder ontevredenheid
 • Soepeler overleg met bonden of de OR
 • Minder onrust en gedoe


De gevolgen van de harmonisatie voor werknemers kunnen in een persoonlijk arbeidsvoorwaardenoverzicht worden verduidelijkt. Deze overzichten worden voor ons opgesteld door Quintop.


Voor meer informatie over de aanpak van harmonisatie, over voor- en nadelen, over punten waar je zoal rekening mee moet houden, zie het Whitepaper Harmonisatie arbeidsvoorwaarden.


Onze ervaring met harmonisatie van arbeidsvoorwaarden 

Wij hebben diverse (vaak complexe) harmonisatie opdrachten uitgevoerd, onder meer bij:

 • Intratuin
 • OCLC
 • CNV Connectief
 • ANWB Reizen
 • Sentia
 • Randstad Groep Nederland (adviseur OR)
 • IPO
 • Provincie Groningen
 • GGN
 • De Heus Voeders
 • ABN AMRO Hypotheken Groep
 • HJ Heinz

Daarnaast hebben we harmonisaties gedaan bij outsourcing, bijvoorbeeld voor Randstad (in opdracht van de OR) en voor verschillende bedrijfsonderdelen van ABN AMRO.


Ook zijn harmonisaties uitgevoerd als onderdeel van een sociaal plan, zoals bij:

 • Provincie Gelderland
 • ProRail
 • Stadsregio Arnhem Nijmegen
 • ABN AMRO


Starten met een workshop

Bij harmonisatietrajecten starten we meestal met een maatwerk workshop arbeidsvoorwaarden. Daarin bepalen we de kaders en de richting van de harmonisatie.


De juridische kant van harmonisatie

Een HBO-Rechten student van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys heeft voor ons een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de juridische (on)mogelijkheden van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming. Het onderzoeksrapport is op te vragen door ons een mail te sturen met vermelding van 'onderzoek harmonisatie'.

Stappenplan harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Bij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden werken we in hoofdlijnen volgens het stappenplan hiernaast. Natuurlijk doen we dat op maat van de specifieke situatie van de organisatie. Zie ook ons Whitepaper Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

"Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden bij gefuseerde vakbonden heeft een extra dimensie, namelijk dat een groot deel van de medewerkers waarvoor de cao wordt afgesloten zelf aan onderhandelingstafels zitten. Met begeleiding van Peter is dit proces echter met succes doorlopen en afgerond. De inhoudelijke kennis die Peter mee brengt, maar vooral zijn professionele, onafhankelijke en zeer prettige wijze van begeleiden gaf partijen naast structuur in het proces, de ruimte maar vooral inzicht in elkaars standpunten."


Jolanda van de Weijdeven, Adviseur P&O CNV Connectief


“In de harmonisatie van acht zeer uiteenlopende arbeidsvoorwaardelijke pakketten tot één, heeft hij ons professioneel en slagvaardig door de materie heen geleid. We hebben daarbij vooral ook goed gebruik kunnen maken van zijn creativiteit.”


Robert Verkroost, Directeur HRM bij GGN