Delden Advies - diverse kleuren banner

Moderne arbeidsvoorwaarden
& beter overleg


Contact opnemen

Moderniseren van arbeidsvoorwaarden in goed overleg

Arbeidsvoorwaarden goed, eenvoudig, met weinig gedoe en in goed overleg moderniseren of harmoniseren. En tegelijkertijd zorgen voor draagvlak voor de veranderingen. Dat is wat veel organisaties willen. Met onze aanpak kan dat.


Moderniseren en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

We moderniseren en harmoniseren cao's, arbeidsvoorwaarden en beloningssystemen. We ontwerpen daarvoor inventieve, eenvoudige en effectieve oplossingen waar draagvlak voor is.


Beter overleg

We werken aan beter overleg over arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en vakbonden of bestuurder en ondernemingsraad. Want aanpassen of vernieuwen van arbeidsvoorwaarden kan alleen in goed overleg. 

We worden regelmatig door partijen gezamenlijk ingeschakeld als onafhankelijk voorzitter of procesbegeleider.


HR adviesbureau voor werkgever, OR en cao-tafel

Wij zijn een HR adviesbureau en al 22 jaar gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden en het overleg daarover. We adviseren werkgevers en ondernemingsraden, begeleiden co-creaties en gezamenlijke cao-partijen.  


Quintop Management Consultants en overname werkzaamheden

Per 1 april 2019 is Peter van Delden associate van Quintop. Het ontwerpen van arbeidsvoorwaarden en verbeteren van overleg doet hij nu exclusief via Quintop. Zie bijgaand artikel op Consultancy.nl. Omdat Peter eind 2021 zijn werkzaamheden gaat afronden, zal Quintop de werkzaamheden ook steeds meer gaan overnemen. 


Opdrachten

Wij werken in verschillende rollen voor werkgevers, gezamenlijke cao-partijen, ondernemingsraden en besturen. Enkele recente opdrachtgevers zijn (sinds enkele jaren in samenwerking met Quintop):

 • CHE (Christelijke Hogeschool Ede)
 • Gezamenlijke cao partijen Cao voor het Verzekeringsbedrijf 
 • Vogelaar Vredehof
 • Amnesty International
 • OR Sandd
 • OR Van Lanschot Kempen
 • OCLC
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Gelderland
 • OR Randstad Groep Nederland
 • Gezamenlijke cao partijen Cao CNV Connectief
 • ANWB Reizen
 • Sentia
 • ProRail
Veranderen of moderniseren van arbeidsvoorwaarden - video Delden Advies

Enkele opdrachtgevers van Delden Advies: