banner.jpg

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

Eenvoud in arbeidsvoorwaarden en beter overleg

Arbeidsvoorwaarden goed, eenvoudig, in goed overleg en met weinig gedoe regelen. Zodat ze minder complex zijn en er meer draagvlak is voor de veranderingen. Dat is wat veel organisaties willen. Met onze aanpak kan dat.


Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden

We ontwerpen inventieve, bruikbare en effectieve oplossingen waar draagvlak voor is. Dit doen we bijvoorbeeld bij:


 • Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
 • Moderniseren van de cao
 • Ontwerpen van een salarissysteem
 • Opstellen van een sociaal plan
 • Actualiseren van een arbeidsvoorwaardenpakket
 • Co-creatie trajecten


Verbeteren van overleg

Veranderen en vernieuwen van arbeidsvoorwaarden kan alleen in goed overleg. Tussen werkgever en vakbonden of bestuurder en ondernemingsraad. In onze projecten besteden we daar met onze overlegaanpak veel aandacht aan.


Daarnaast worden we door partijen gezamenlijk ingeschakeld als procesbegeleider of onafhankelijk voorzitter. In die rol stemmen we partijen en hun belangen goed op elkaar af zodat ze samen goede resultaten bereiken waar ze zich ook aan committeren.


Ook wanneer belangrijke beslissingen of complexe verandertrajecten voor de deur staan worden we, bijvoorbeeld door directies, besturen of teams, gevraagd om het overleg daarover te begeleiden.


HR adviesbureau

Wij zijn een HR adviesbureau en gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden en het overleg daarover.

Opdrachten

Wij werken in verschillende rollen voor werkgevers, gezamenlijke cao-partijen, ondernemingsraden en besturen. Enkele recente opdrachtgevers zijn:

 • Partijen Cao CNV Connectief
 • ANWB Reizen
 • Sentia
 • BOR Randstad Groep Nederland
 • ProRail
 • De Heus
 • NVWA
 • OR Van Lanschot
 • Bestuur Stichting EFT Nederland
 • Provincie Gelderland

Enkele opdrachtgevers van Delden Advies: