Delden Advies - diverse kleuren banner

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

Moderne arbeidsvoorwaarden & beter overleg

Arbeidsvoorwaarden goed, eenvoudig en met weinig gedoe, in goed overleg moderniseren of harmoniseren. En tegelijkertijd zorgen voor draagvlak voor de veranderingen. Dat is wat veel organisaties willen. Met onze aanpak kan dat.


Moderniseren en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

We moderniseren en harmoniseren cao's, arbeidsvoorwaarden en beloningssystemen. We ontwerpen daarvoor inventieve, eenvoudige en effectieve oplossingen waar draagvlak voor is.


Verbeteren van overleg

We verbeteren het arbeidsvoorwaarden overleg tussen werkgever en vakbonden of bestuurder en ondernemingsraad. Want aanpassen of vernieuwen van arbeidsvoorwaarden kan alleen in goed overleg. We worden ook door partijen gezamenlijk ingeschakeld als procesbegeleider of onafhankelijk voorzitter.


HR adviesbureau voor werkgever, OR en cao-tafel

Wij zijn een HR adviesbureau en al 21 jaar gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden en het overleg daarover. We adviseren werkgevers en ondernemingsraden, begeleiden co-creaties en gezamenlijke cao-partijen.  


Quintop Management Consultants

Per 1 april 2019 is Peter van Delden associate van Quintop. Het ontwerpen van arbeidsvoorwaarden en verbeteren van overleg doet hij nu exclusief via Quintop. Zie bijgaand artikel op Consultancy.nl

Opdrachten

Wij werken in verschillende rollen voor werkgevers, gezamenlijke cao-partijen, ondernemingsraden en besturen. Enkele recente opdrachtgevers zijn:

 • Gezamenlijke cao partijen Cao voor het Verzekeringsbedrijf 
 • Amnesty International (in samenwerking met Quintop)
 • OR Sandd
 • OR Van Lanschot Kempen
 • OCLC
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Gelderland
 • OR Randstad Groep Nederland
 • Gezamenlijke cao partijen Cao CNV Connectief
 • ANWB Reizen
 • Sentia
 • ProRail
Veranderen of moderniseren van arbeidsvoorwaarden - video Delden Advies

Enkele opdrachtgevers van Delden Advies: