banner.jpg

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

Medezeggenschapsadvies

Van Delden Advies adviseert ondernemingsraden en bestuurders in medezeggenschapsvraagstukken, vooral op het gebied van arbeidsvoorwaarden.


Ondernemingsraden

Regelmatig schakelen ondernemingsraden ons in voor advies bij bijvoorbeeld harmonisatie of modernisering van arbeidsvoorwaardenreorganisaties, outsourcing of beloningsvraagstukken. Wij participeren in OR cursussen, adviseren over reorganisatievraagstukken of ondersteunen de OR in het overleg met de bestuurder.


Ervaring

Enkele voorbeelden van onze OR-projecten:

 • Vaste adviseur van de OR van een bank bij het overleg over arbeidsvoorwaarden
 • Begeleiden van de OR en de directie gezamenlijk in een co-creatietraject van modernisering van arbeidsvoorwaarden
 • Adviseren van een OR bij een outsourcingstraject en begeleiden van de OR in het overleg hierover met de bestuurder
 • Adviseren van de Bijzondere Ondernemingsraad van een uitzendorganisatie bij de ontwikkeling van een eigen cao samen met de werkgever en vakbonden.
 • Adviseren van OR-en van twee verschillende banken bij het ontwikkelen van eigen arbeidsvoorwaarden.
 • Adviseren OR van een metaalbewerkingsbedrijf inzake opheffing van een bedrijfsonderdeel.
 • Adviseren OR van een dochter van een verzekeraar bij de verkoop van een bedrijfsonderdeel en begeleiden van de OR in het overleg met de bestuurder.
 • Presentatie verzorgen over salarisbeleid in een OR cursus voor de OR van een slibverwerker.
 • Adviseren van de OR van een patiëntenorganisatie over een reorganisatie.
 • Adviseren van een OR van een ziekenhuis inzake de arbeidsvoorwaarden van een op te richten joint-venture.


Directies

Het gebeurt nogal eens dat een directie voor ingrijpende organisatorische beslissingen staat, maar niet goed weet hoe ze daarover met de OR moet afstemmen. Adviesrecht en instemmingsrecht worden dan nogal eens door elkaar gehaald en het opstellen van een adviesaanvraag blijkt soms lastig te zijn. Ook loopt het overleg met de OR niet altijd naar wens. In dat soort situaties voorzien wij directies van advies of ondersteuning om op een betere manier met de OR om te gaan.


Ervaring

Enkele voorbeelden van projecten op het gebied van medezeggenschap:

 • Adviseren van een gemeentesecretaris over hoe de relatie met de OR verbeterd kan worden.
 • Adviseren van de directie van een shared service centrum over het adviestraject met de OR bij een reorganisatie.


Naast deze specifieke projecten maakt het adviestraject richting ondernemingsraad vaak onderdeel uit van HR interim-projecten, arbeidsvoorwaarden projecten of P&O projecten.

Medezeggenschapsadvies

“Ruim een half jaar lang heb je de Bijzondere Ondernemingsraad van Randstad Groep Nederland als extern adviseur bijgestaan in het traject Harmoniseren & Vernieuwen van Arbeidsvoorwaarden. Wij hebben dit als zeer succesvol ervaren en zijn je dan ook erg dankbaar voor je inzet en inhoudelijke bijdrage.”


Riko Arends, Voorzitter BOR Randstad Groep Nederland


"Peter heeft de Ondernemingsraad van Van Lanschot Bankiers begeleid bij de overgang van de algemene bank CAO naar een eigen arbeidsvoorwaardenreglement. Hij heeft het vermogen zaken simpel te maken en vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Daarnaast neemt hij veel ervaring mee. Die ervaring is voor ons zeer waardevol geweest."


Remco Bloemheuvel, Senior Private Banker at Van Lanschot Bankiers, Lid OR en lid OR Commissie arbeidsvoorwaarden.