Delden Advies - diverse kleuren banner

Moderne arbeidsvoorwaarden
& beter overleg


Contact opnemen

CNV Connectief

CNV Connectief

Procesbegeleiding en inhoudelijke begeleiding bij het ontwerpen en realiseren van een geharmoniseerde cao 

Opdrachtgever: CNV Connectief als werkgever en de vakbonden FNV en CNV
Periode: 2016 - 2017
Project beschrijving:

CNV Connectief is het fusieresultaat van de vakbonden CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs. Beide vakbonden hadden voor hun werknemers een eigen cao. In opdracht van gezamenlijke cao partijen is een nieuwe, geharmoniseerde cao ontworpen, inclusief overgangsmaatregelen. Onze rol was hierbij begeleiding van het overleg tussen partijen en inhoudelijke voorstellen ontwikkelen voor het overleg. Daarnaast zijn de medewerkers tijdens het proces in enkele informatiesessies geïnformeerd.


Het project is in januari 2016 gestart en begin 2017 was er een principeakkoord over de cao.

“Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden is één. Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden bij gefuseerde vakbonden heeft een extra dimensie, namelijk dat een groot deel van de medewerkers waarvoor de cao wordt afgesloten zelf aan onderhandelingstafels zitten. Met begeleiding van Peter is dit proces echter met succes doorlopen en afgerond. De inhoudelijke kennis die Peter mee brengt, maar vooral zijn professionele, onafhankelijke en zeer prettige wijze van begeleiden gaf partijen naast structuur in het proces, de ruimte maar vooral inzicht in elkaars standpunten. Het resultaat: een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden die alle partijen recht doet.”


Jolanda van de Weijdeven, Adviseur P&O bij CNV Connectief