banner.jpg

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

Over ons

Wij zijn een HR adviesbureau dat is gespecialiseerd in het ontwerpen van arbeidsvoorwaarden en het verbeteren van overleg. We zijn opgericht in 1998.


Onze visie

Wij krijgen energie van het ontwikkelen van mensen en organisaties. Zodat mensen beter tot hun recht komen en organisaties effectiever functioneren. Organisaties moeten zich blijven ontwikkelen om in te kunnen spelen op razendsnelle veranderingen. En organisaties kunnen dat alleen met vitale medewerkers. Dat zijn mensen die zich voortdurend blijven ontwikkelen zodat ze geschikt, gezond en bevlogen blijven voor werk.


Ontwikkelen heeft te maken met groei, zichtbaar maken, veranderen, verbeteren.

‘Ont-wikkelen’ is de ingewikkeldheden eraf halen, vereenvoudigen, bij de kern komen, zien wat er écht aan de hand is. Wij ontwikkelen vanuit deze dubbele betekenis: we werken aan groei en doen dat onder meer door aan te geven waar het in de kern om gaat.


Mensen zijn, vinden we, geschapen om verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en voor de schepping en hebben daarom talenten meegekregen die zij kunnen en mogen ontplooien. Zodat zijzelf en ook mensen om hen heen meer tot bloei komen. Ontwikkelen betekent voor ons ook eraan werken dat mensen tot hun recht komen.

Peter van Delden

Wie zijn we

Peter van Delden

Voordat ik in 1998 startte met Van Delden Advies was ik senior consultant en hoofd P&O. Daarvoor werkte ik in diverse functies binnen de vakbeweging. De (cao-) overlegtafel ken ik als adviseur, als werkgever, vanuit de vakbond en als OR adviseur. Daarnaast ben ik voorzitter geweest van twee schoolbesturen. De kern van mijn werk is het ontwerpen van arbeidsvoorwaarden en verbeteren van overleg. Ik werk als projectleider, adviseur, sparringpartner / coach, procesbegeleider en interim-manager. Mijn kracht is om, samen met de betrokken mensen in de organisatie, inventieve en eenvoudige oplossingen te vinden en door te gaan tot het beoogde resultaat bereikt is. Ook bij tegenslagen, weerstand en verschillen in belangen.

LinkedIn Peter van Delden.

Etty van der Meijden

Etty van der Meijden

In mijn loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan als directiesecretaresse en als boekhouder. Ervaring die bij Van Delden Advies uitstekend van pas komt. Al vanaf de start houd ik dan ook de administratie bij en handel ik secretariële taken af. Ook doe ik af en toe administratief of secretariaatswerk voor opdrachtgevers. Daarnaast ondersteun ik soms in projecten.

Natuurfotografie

Wij zijn allebei enthousiast natuurfotograaf. Kijk voor ons portfolio op onze fotowebsite Delmeij natuurfotografie.


Duurzame inzetbaarheid

Wij zijn partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid NPDI.

Het NPDI heeft onder meer de DI-code voor Duurzame Inzetbaarheid van sociale partners gepubliceerd.


Netwerk

In opdrachten werken we zo nodig samen met collega's uit ons netwerk. Daardoor hebben we een brede en gedegen expertise beschikbaar.


Publicaties

  • Een HBO-Rechten student van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys heeft voor ons een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de juridische (on)mogelijkheden van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming. Het onderzoeksrapport is op te vragen door ons een mail te sturen met vermelding van 'onderzoek harmonisatie'.
  • Drie tweedejaars MER studenten van de CHE in Ede hebben onderzoek gedaan naar de werkwijze van Van Delden Advies en naar het oordeel van vier oud-opdrachtgevers daarover. (CHE, 2011) Download onderzoeksrapport.
  • Praktijkcase ABN AMRO Hypotheken Groep, in: OR strategie en beleid, thema 1 Cao en OR (Kluwer 2007)
  • Download Praktijkcase: Een eigen cao ontwikkelen én arbeidsvoorwaarden harmoniseren.
  • Arbeidsvoorwaarden worden simpeler, in: Vormgeven aan arbeidsvoorwaarden (Handboek OR - Strategie en beleid, Kluwer 2004)
  • Tweede generatie arbeidsvoorwaarden à la carte (Dan Feuler en Peter van Delden), in: Vormgeven aan arbeidsvoorwaarden (Handboek OR - Strategie en beleid, Kluwer 2004)
  • De Ondernemingsraad en ontwikkelingen in arbeidsvoorwaarden (Handboek OR - Strategie en beleid katern, Kluwer 2003)
  • Hoezo CAO? Bert de Roock en Peter van Delden (Personeelbeleid nr. 1, januari 2001)
  • Samen de CAO verzinnen (Zeggenschap, december 2000)
  • Eén woord: arbeidsvoorwaardenveranderingsprocessen (Personeelbeleid, februari 1999)


Mariënwaerdtsessie

Eens in de twee jaar ongeveer organiseren we een Mariënwaerdtsessie. Dit is een speciale bijeenkomst voor diegenen, zoals opdrachtgevers en collega’s, met wie we in de afgelopen jaren met veel plezier hebben samengewerkt of nog steeds samenwerken. Er worden boeiende en inspirerende verhalen verteld. En natuurlijk is er volop ruimte voor ontmoeting in een ontspannen sfeer.