banner.jpg

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

Provincie Gelderland

Projectleider RUD P&O spoor partner

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Periode: 2011 - 2013
Project beschrijving:

Verantwoordelijk voor de outsourcing van ca. 80 provinciale medewerkers van de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving naar 7 nieuw te vormen omgevingsdiensten in overleg met 56 gemeenten.


Onder meer werden de volgende activiteiten uitgevoerd: het leiden van het projectteam, het ontwikkelen en mee vormgeven van het plaatsingsproces, het maken van en onderhandelen over een regionaal sociaal plan voor provincie en alle gemeenten, het ontwikkelen van de harmonisatievoorstellen voor de arbeidsvoorwaarden van de provincieambtenaren, het adviseren en ondersteunen van de verantwoordelijk gedeputeerde bij het overleg over het sociaal plan, het overleg met de OR, de communicatie naar de medewerkers, het participeren in provinciebrede en regionale P&O werkgroepen om P&O beleid en -instrumenten voor de omgevingsdiensten te ontwikkelen.

“Peter is iemand die in staat is om complexe processen snel te analyseren om vervolgens met een duidelijk plan van aanpak te komen dat hij communiceert naar zijn opdrachtgever en andere stakeholders. Daarbij heeft hij oog voor de diverse belangen die daarbij spelen, ook op bestuurlijk niveau. De resultaten die hij daarbij weet te realiseren zijn zeer goed.”


Robin Tophoven, Afdelingshoofd Handhaving, Omgevingsdienst Nijmegen, destijds opdrachtgever namens Provincie Gelderland.“Vakkennis, bekwaam en vriendelijk zo herinner ik me Peter van Delden, specialist in HRM. Gedurende 2012 en 2103 heb ik Peter leren kennen aan de onderhandelingstafel voor het Gelders Sociaal Plan voor de 7 regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland. Peter was ingehuurd door de provincie en maakte deel uit van de (ambtelijke) delegatie van de werkgevers. Ik was lid van de werknemers/vakbonden delegatie en trad op als woordvoerder. Peter liet van begin af merken op zoek te zijn naar een overeenkomst waarin beide partijen goed mee uit de voeten konden. Hij was in staat om voor elk dilemma en elke tegenstelling telkens opnieuw formuleringen te vinden waardoor verder gekomen kon worden. Ideeënrijk en creatief in ruimte maken voor een goed resultaat. Maar ook scherp in het duidelijk maken waar de grens van politiek/bestuurlijke wil en technische mogelijkheden lagen.”


Baltus Hagenaar, onderhandelaar namens CNV Connectief bij de totstandkoming van het Gelders Sociaal Plan t.b.v. de vorming van de Gelderse omgevingsdiensten.