Delden Advies - diverse kleuren banner

Moderne arbeidsvoorwaarden
& beter overleg


Contact opnemen

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Interim Secretaris GO

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Periode: 2016 - 2017
Project beschrijving:

Verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de ondersteuningsstructuur t.b.v. het Georganiseerd Overleg (GO), voor het verbeteren van het overleg en de relatie tussen de provincie en de vakbonden in het GO en voor het afwikkelen van enkele complexe dossiers.


Deze zaken zijn alle gerealiseerd. Daarnaast is in tripartite overleg tussen werkgever, vakbonden en OR een convenant gesloten. Hierin hebben partijen een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van mens en organisatie neergelegd en een gezamenlijke agenda voor de komende jaren vastgesteld. 

Door Peter als vakman, procesbegeleider en zeker ook als wijs en ervaren mens, is het proces en de verhoudingen met vakbonden genormaliseerd en dossiers goed afgewikkeld. Resultaat is ook dat vakbonden, OR en provincie het convenant ‘Gelderland bouwt op vakmanschap’ hebben gesloten, waardoor we als vakmensen bij provincie een kader en ruimte hebben voor verdere ontwikkeling als mens en als organisatie."


Pieter Hilhorst, Algemeen directeur / Secretaris Provincie Gelderland