Delden Advies - diverse kleuren banner

Moderne arbeidsvoorwaarden
& beter overleg


Contact opnemen

Arbeidsvoorwaarden advies

Veranderen of moderniseren van arbeidsvoorwaarden

Het veranderen of moderniseren van arbeidsvoorwaarden is doorgaans een complex traject: de inhoud is ingewikkeld, er spelen verschillende belangen en het maakt medewerkers ongerust. Wij vertalen de complexiteit naar goede, eenvoudige en inventieve oplossingen waar draagvlak voor is. Bij directies, management, medewerkers en ook vakbonden en OR.


Onze aanpak van arbeidsvoorwaarden projecten

In onze arbeidsvoorwaarden projecten hanteren we een ontwerpaanpak. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn:

 • Van grof naar fijn. Eerst het arbeidsvoorwaardenbeleid bepalen, dan de hoofdlijnen van het pakket en dan pas de tekst van de regeling maken.
 • Inhoud en proces. Gelijktijdig aandacht voor inhoud en proces. Bij inhoud gaat het over wát we willen regelen, bij proces over met wie we het regelen en hoe we draagvlak creëren.
 • Overleggen in plaats van onderhandelen. In gezamenlijk overleg en het zoeken van de dialoog ontstaat vaak meer ruimte voor goede oplossingen.
 • Eenvoud. Eenvoud in arbeidsvoorwaarden helpt om draagvlak te creëren en de administratieve uitvoering beheersbaar te houden.


Ervaring met arbeidsvoorwaarden advies

Wij hebben ruime ervaring met onder meer:

 • Moderniseren van arbeidsvoorwaarden
 • Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
 • Ontwerpen van beloningsbeleid en salarissystemen
 • Opstellen van en onderhandelen over een sociaal plan
 • Co-creatie trajecten
 • Arbeidsvoorwaarden bij outcourcing
 • Schrijven van eenvoudige en toegankelijke arbeidsvoorwaarden teksten


Workshop arbeidsvoorwaarden

We starten een arbeidsvoorwaarden project vaak met een workshop arbeidsvoorwaarden. Dat is een maatwerk workshop van één dagdeel. We organiseren deze workshop om duidelijk te krijgen:

 • Wat wil de opdrachtgever met de arbeidsvoorwaarden?
 • Waarin wil de opdrachtgever zich met arbeidsvoorwaarden onderscheiden?
 • Hoe wil de opdrachtgever zich in de arbeidsmarkt positioneren?
 • Wat zijn realistische vervolgstappen?

In de workshop arbeidsvoorwaarden kan desgewenst op specifieke thema's worden ingegaan, zoals harmonisatie van arbeidsvoorwaarden of onderhandelen over de cao.


Medewerkersonderzoek arbeidsvoorwaarden

Samen met Quintop kunnen we door middel van een medewerkersonderzoek in kaart brengen hoe de medewerkers hun arbeidsvoorwaarden waarderen, wat ze belangrijk vinden en welke modernisering ze wensen. We hebben een demo gemaakt om een beeld te geven van dit onderzoek. Neem voor meer informatie contact met ons op.

De architectuur van arbeidsvoorwaarden

In arbeidsvoorwaarden projecten hanteren we een indeling in modules. Per module ontwikkelen we hoofdlijnen en regelingen en zoeken we naar oplossingen. Dat zorgt voor meer eenvoud en overzicht.


Voor de inventarisatie van bestaande arbeidsvoorwaardenpakketten gebruiken we een op deze indeling gebaseerde standaardlijst van 150 arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden advies
“Hij was in staat om voor elk dilemma en elke tegenstelling telkens opnieuw formuleringen te vinden waardoor verder gekomen kon worden. Ideeënrijk en creatief in ruimte maken voor een goed resultaat. Maar ook scherp in het duidelijk maken waar de grens van politiek/bestuurlijke wil en technische mogelijkheden lagen.”


Baltus Hagenaar, onderhandelaar namens CNV Connectief bij de totstandkoming van het Gelders Sociaal Plan t.b.v. de vorming van de Gelderse omgevingsdiensten.