Delden Advies - diverse kleuren banner

Moderne arbeidsvoorwaarden
& beter overleg


Contact opnemen

HRM Interim- en projectmanagement

In de rol van interim manager, verandermanager en/of projectmanager voeren wij opdrachten uit op strategisch niveau. Dat betekent dat wij in het kader van de opdracht leiding geven aan de betreffende HR afdeling of het projectteam. Bij de invulling van de opdrachten richten wij ons op resultaten boeken, inventieve oplossingen bedenken, nieuwe lijnen uitzetten, verbeteren, ontwikkelen, opbouwen, een team beter laten functioneren en knelpunten oplossen.


Ervaring

In onze HR interim- en projectmanagement opdrachten zijn onder meer de volgende vragen aan de orde geweest:

  • Het oplossen van complexe arbeidsvoorwaarden dossiers voor een rijksdienst
  • Het regelen van de outsourcing van 80 medewerkers naar zeven nieuw te vormen organisaties waarbij 57 belanghebbende partijen betrokken zijn, inclusief het overeenkomen van een sociaal plan
  • Het opnieuw positioneren van de HR afdeling in de organisatie
  • Het doorvoeren van een reorganisatie en personeelsreductie van 20%; het goed en zorgvuldig regelen van de sociale consequenties, opstellen adviesaanvraag en regelen van sociaal plan
  • Het ontwikkelen van een nieuw HR-concept, van HR-beleid en van HR instrumenten, zoals een beoordelingssysteem en een opleidingsprogramma
  • Het verbeteren van de personeelsinformatie
  • Het voeren van cao-onderhandelingen
  • Het verbeteren van administratieve HR processen

HRM Beleidskader

Het HRM beleidskader geeft schematisch weer wat voor ons de hoofddomeinen zijn van HRM en hoe die met elkaar samenhangen. In onze HRM en arbeidsvoorwaardenprojecten is het HRM beleidskader de kapstok.

HRM Beleidskader

“Peter is iemand die in staat is om complexe processen snel te analyseren om vervolgens met een duidelijke plan van aanpak te komen die hij communiceert naar zijn opdrachtgever en andere stakeholders. Daarbij heeft hij oog voor de diverse belangen die daarbij spelen ook op bestuurlijk niveau. De resultaten die hij daarbij weet te realiseren zijn zeer goed.”


Robin Tophoven, Afdelingshoofd Handhaving, Omgevingsdienst Nijmegen, destijds opdrachtgever namens Provincie Gelderland.