banner.jpg

Ontwerpen van arbeidsvoorwaarden
& verbeteren van overleg


Contact opnemen

GGN

Adviseur van de directeur HRM bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Opdrachtgever: GGN
Periode: 2009 - 2011
Project beschrijving:

GGN is het fusieresultaat van een aantal gerechtsdeurwaarderskantoren. Er werden acht verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten gehanteerd. In overleg met de HR directie, Raad van Bestuur, Regiodirectie en de COR is arbeidsvoorwaardenbeleid geformuleerd en een daarbij passend nieuw arbeidsvoorwaardenpakket ontwikkeld.


Er zijn vervolgens harmonisatiemaatregelen opgesteld om de (vrijwel kostenneutrale) overgang naar dit nieuwe pakket te realiseren. Ten behoeve van de implementatie zijn, samen met een samenwerkingspartner, persoonlijke arbeidsvoorwaarden overzichten voor de medewerkers opgesteld.

“Wij hebben Peter ingezet omwille van zijn expertise op het gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Hij is in staat om complexe vraagstukken op een transparante wijze inzichtelijk te maken, wat de besluitvorming ten goede komt. Hij doet alles op aimabele en integere wijze, waardoor de verschillende belanghebbenden met alle vertrouwen samen kunnen werken. In de harmonisatie van acht zeer uiteenlopende arbeidsvoorwaardelijke pakketten tot één, heeft hij ons hiermee professioneel en slagvaardig door de materie heen geleid. We hebben daarbij vooral ook goed gebruik kunnen maken van zijn creativiteit. Peter kent geen uiterlijk vertoon, maar werkt op inhoud. Hij zoekt de verbinding met mensen en durft daarbij de ongemakkelijke vragen te stellen. Hij zal vervolgens altijd een werkbare oplossing aandragen.”


Robert Verkroost, Directeur HRM bij GGN