Delden Advies - diverse kleuren banner

Moderne arbeidsvoorwaarden
& beter overleg


Contact opnemen

Coaching

Zoek je een sparringpartner om te klankborden over de koers van je organisatie, van je team of van jezelf? Wil je beter sturen op je doelen, wil je meer grip krijgen op je situatie, wil je effectiever functioneren? Dan kunnen wij je daarbij helpen met een coachingstraject.


Wij coachen bestuurders, managers en professionals bij individuele vragen op het gebied van leiderschap, koersbepaling, persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Dat doen op basis van onze uitgangspunten en vanuit onze focus op ontwikkelen.


Uitgangspunten

Onze uitgangspunten bij coaching:

  • Je houdt zelf de regie op je eigen coachingstraject
  • Het gaat om jouw ontwikkeling
  • We vinden ieder mens uniek en waardevol
  • We hebben respect voor jouw eigenheid en jouw grenzen
  • We houden je waar nodig een spiegel voor en dat kan soms best confronterend zijn
  • We staan met beide benen op de grond en zijn concreet en praktisch


Ontwikkelen

Wanneer je naar de betekenis kijkt van 'ontwikkelen', gaat het om twee dingen. Ontwikkelen heeft te maken met groei, zichtbaar maken, veranderen, verbeteren. ‘Ont-wikkelen’ is de ingewikkeldheden eraf halen, bij de kern komen, vereenvoudigen. Ontwikkelen is dus in onze visie verhelderen, veranderen, verbeteren én vereenvoudigen. Zodat je als mens beter tot je recht komt en de organisatie waar je werkt effectiever functioneert.


In onze coachingstrajecten zijn we gericht bezig met ontwikkelen en werken dus aan waar je naar toe wilt (wat je wilt ontwikkelen), maar we kijken ook naar wat je in de weg zit (waarin je verwikkeld zit).


Praktisch

Een coachingstraject bestaat uit minimaal vier en maximaal acht sessies. In de eerste sessie diepen we de vraag uit en maken we afspraken over doelstellingen en werkwijze. De invulling van de vervolgsessies is afhankelijk van de concrete coachingsvraag. Voordat we een coachingstraject starten, houden we een intakegesprek.


Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met ons op.